L’EMPRESA:

Mestres Activitats és una societat creada l’any 2013 per dos vilatans de Sant Esteve de Palautordera, en Francesc Baró Sabé i l’Andreu Mollet Argemí, amb l’objectiu de potenciar l’oci i el lleure educatiu a Sant Esteve, com també a les seves rodalies, que permeti el desenvolupament de les persones, tant els infants com els adults, en un entorn sa.

Mestres Activitats és una empresa de serveis d’oci i lleure, creada per a l’organització i dinamització d’esdeveniments recreatius, esportius i educatius, oferint un servei personalitzat i de qualitat adaptat a cada persona o grup.

 • Oferir programes individualitzats als usuaris o grups d’usuaris.
 • Crear llocs de treball per a personal qualificat del sector, d’acord amb la tipologia del servei ofert, prioritzant la contractació de personal del poble i rodalies.

 

MISSIÓ:

Proporcionar serveis educatius, esportius, d’oci i lleure a entitats, empreses, escoles i administració pública. Completar adequadament el temps d’oci i lleure de la població, sobretot dels infants.

VISIÓ:

A mitjà termini, situar-nos en una posició de privilegi per poder treballar dins el sector de l’oci i el lleure, implantant la nostra filosofia: l’educació és lleure; el lleure és educació.

A curt termini i per sempre, procurar un ambient de treball òptim, divertit i còmode pels nostres treballadors; d’ells depèn l’èxit dels nostres projectes.

VALORS:

Proximitat i respecte, lleure i educació, actitud i implicació, responsabilitat i qualitat, personalització i excel·lència.

 

FUNDADORS:

L’empresa està formada, com s’ha especificat anteriorment, per dos vilatans de Sant Esteve de Palautordera amb gran experiència dins el sector i fortament vinculats a la vida cultural del poble.

 

Francesc Baró Sabé (1989)

 • Grau en estudis d’Arquitectura.
 • Màster en Arquitectura.
 • Màster en Formació del Professorat de Secundària, especialitat Arts Plàstiques.
 • Organitzador de la Festa de Tardor a Sant Esteve de Palautordera (2012, 2013, 2014 i 2015).
 • Membre del grup local de teatre, l’Horitzó Teatre.
 • Director del casal d’estiu de Sant Esteve de Palautordera (des del 2012).
 • Monitor de lleure del casal d’estiu de Sant Esteve de Palautordera (2007 al 2011).
 • Mestre a La Salle Sant Celoni (des del 2019).
 • Pare de la Laia.

 

Andreu Mollet Argemí (1985)

 • Diplomat en Ciències Empresarials.
 • Tècnic en activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • Màster en Direcció i Gestió Sanitària.
 • Director del casal d’estiu de Sant Esteve de Palautordera (2010).
 • Monitor de lleure del casal d’estiu de Sant Esteve de Palautordera (2007 al 2009).
 • Director de l’empresa Montseny Aventura SL (2011 al 2013).
 • Monitor de l’empresa d’aventura Txequi SL (2008 al 2013).
 • Tècnic de licitacions a l'Hospital Sant Pau (des del 2022).
 • Pare de l'Aina i l'Arlet.